Novi podzemni kontejneri u gradu

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner

U okviru programa postavljanja podzemnih kontejnera na teritoriji grada, u skladu sa realizaijom programa poslovanja za 2018. godinu, JKP "Komunalac" Čačak je postavilo jedanaest novih posuda, kapaceiteta od 3-5 m3 na pet lokacija u gradu i to:

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u ulici Železnička

Železnička (ispred “Socijalnog”) dva podzemna kontejnera

 

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u Skadarskoj

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u Skadarsakoj

Skadarsaka (ispred Halk-banke) tri podzemna kontejnera,

 

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u Veselina Milekića

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u Veselina Milekića

Veselina Milekića (veliki park) dva podzemna kontejnera

 

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u Kralja Petra Prvog

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u Kralja Petra Prvog

Kralja Petra Prvog (ispred “Instituta za voćarstvo”) dva podzemna kontejnera

 

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u Svetozara Markovića

JKP Komunalac Čačak - podzemni kontejner u Svetozara Markovića

Svetozara Markovića (preko puta škole Filip Filipović) dva podzemna kontejnera

 

Podzemni kontejneri su postavljeni na lokacijama u paru (ispred Halkbanke tri) i namenjeni su za odlaganje morog i suvog otpada, što je jasno obeleženo odgovarajućim nalepnicama. Prednost podzemnih kontejnera u odnosu na klasične posude za odlaganje smeća je višestruka. Pored toga što zauzima manje prostora, posuda kapaciteta 3m3 menja tri klasična kontejnera od 1,1 m3, pražnjenje ovih posuda je mnogo lakše i brže, ne oseća se neprijatan miris i smanjena je mogućnost paljenja otpada u kontejneru.

Dakle, postavljanjem podzemnih kontejnera na ovim lokacijama zamenili smo preko 20 klasičnih posuda od 1,1 m3, za odlaganje mokrog otpada (kućno smeće), a svaka lokacija je snabdevena i posudom za odlaganje suvog otada. Podsećamo i apelujemo na korisnike usluga da je veoma važno na pravilan način koristiti posude za smeće:

- da slože kartonsku ambalažu pre ubacivanja u kontejner,

- da ne parkiraju vozila ispred kontejnera, naročito u jutarnjim časovima, kada se vrši pražnjenje posuda,

- da ne ostavljaju kabasti otpad i kese isred kontejenra.

Napominjemo da je strogo zabranjeno ubacivanje žara u kontejnere, jer se paljenjem tela podzemnog kontejnera ugrožava zdravlje ljudi i objekti u okolini a pravi velika materijalna šteta. Potrebno je znati da su podzemni kontejneri ispred Halkbanke pod stalnim videonadzorom, a da se isto planira i na ostalim lokacijama Naše preduzeće planira dalju zamenu klasičnih posuda za odlaganje smeća podzemnim kontejnerima i time trajno poboljša kvalitet vršenja usluge.

 

Izvor: JKP "Komunalac" Čačak