Nagrada Mladi Dis i nagrada za esej

Gradska biblioteka u Čačku

Nagradu Mladi Dis dobila Milica Špadijer

Stručni žiri za dodelu Nagrade „Mladi Dis” za 2019. godinu, koji je radio u sastavu: Enes Halilović (predsednik), Uroš Ristanović i Nemanja Veljović Subrosa (članovi) većinom glasova doneo je odluku da Nagrada „Mladi Dis”, pripadne Milici Špadijer iz Beograda za rukopis pod šifrom „Volga”. Nagrađeni rukopis nosi kao dominantu potrebu za traganjem, nagoveštava pesnikinju koja teži da zaokruži stil i koja formira ravnotežu među pojmovima Ja i Opšte. Stihovima, Milica Špadijer teži da dokaže kako joj svet pripada koliko i ona njemu, navodi se u saopštenju žirija.

Milica Špadijer (1989) je završila Filološku gimnaziju, osnovne i master studije na Katedri za klasične nauke Filološkog fakulteta u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama Fakulteta dramskih umetnosti. Radi kao novinar Tanjuga, prevodilac sa grčkog jezika, profesor grčkog i latinskog i piše za nekoliko portala.

 

Nagrada za najbolji esej Mladenu Gojkoviću

Žiri za nagradu koju dodeljuje Gradska biblioteka ,,Vladislav Petković Dis” u Čačku za esej o Disovom stvaralaštvu na 56. Disovom proleću radio je u sledećem sastavu: prof. dr Snežana Milosavljević Milić (predsednik), dr Dejan Vukićević i prof. dr Vladimir Gvozden (članovi). Nakon višestrukog čitanja i analize sedam pristiglih radova, žiri je doneo jednoglasnu odluku da se prva nagrada dodeli radu pod naslovom „Pesnik plavih misli: Disova pesnička egzistencija u pesmi Plave misli” potpisanim šifrom „Nikolaj Stavrogin” autora Mladena Gojkovića. Druga nagrada dodeljuje se radu pod naslovom „Vladislav bez Disa: zagrcnuta idila” potpisanim šifrom „baobab” autora Uroša Đurkovića, a treća nagrada radu pod naslovom „Pogled ispod života” potpisanim šifrom „maj” autora Dunje Ilić.

U obrazloženju žirija za dodelu nagrade za najbolji esej o Vladislavu Petkoviću Disu za 2019. godinu između ostalog se kaže: Iako je odziv autora na tekst konkursa mogao biti veći, mišljenja smo da su ovogodišnji radovi reprezentativni, kako za smernice kojima se kreće aktuelna, i izvan zvaničnih institucionalnih okvira, recepcija Disovog dela, tako i za moguće stranputice koje, glede metodoloških i implicitnopoetičkih zagonetki, mogu čekati istraživača.

Prvonagrađeni Mladen Gojković rođen je 1991. godine u Zaječaru. Diplomu master filologa za srpski jezik i književnost stekao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše oglede, članke i eseje iz srpske književnosti. Živi u Boljevcu.