Konkurs za nagradu 56. Disovog proleća

Vladislav Petković Dis

KONKURS ZA NAGRADU „MLADI DIS”

Povodom 56. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za rukopis za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku, autora do 31 godine starosti. Autor dostavlja rukopis potpisan šifrom, u tri primerka, sa najmanje 30 pesama na srpskom jeziku. Rešenje šifre treba poslati u posebnom kovertu uz rukopis. Autoru najboljeg rukopisa, po odluci tročlanog stručnog žirija, pripada plaketa „Mladi Dis” i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji „Tokovi”.

Konkurs za Nagradu „Mladi Dis” otvoren je do 20. aprila 2019. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 27. maja 2019. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Nagrada „Mladi Dis” autoru najboljeg pesničkog rukopisa biće dodeljena 31. maja 2019. godine u Čačku na završnoj svečanosti 56. Disovog proleća.

Rukopise slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs za pesničku zbirku”.

KONKURS ZA ESEJ O DISOVOM STVARALAŠTVU

Povodom 56. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za esej o pesniku Vladislavu Petkoviću Disu i njegovom stvaralaštvu. Pravo učešća imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici. Radovi se potpisuju šifrom i šalju u tri primerka. Rešenje šifre se dostavlja u posebnom kovertu uz rukopis. Tročlani stručni žiri će odabrati tri najbolja rada čije autore Biblioteka novčano nagrađuje.

Konkurs za esej o Disu je otvoren do 20. aprila 2019. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 27. maja 2019. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Nagrade najboljim esejistima biće dodeljene 31. maja 2019. godine u Čačku na završnoj svečanosti 56. Disovog proleća.

Rukopise slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs za esej”.

 

 

LITERALNI KONKURS ZA OSNOVNE ŠKOLE

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” u Čačku i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za literarne radove učenika osnovnih škola u dve kategorije – poezija i kraći prozni sastav (do jedne kucane strane). Tema je slobodna.

Pravo učešća imaju učenici osnovnih škola na području Moravičkog okruga.

Literarne radove žiri vrednuje posebno za poeziju, a posebno za prozu.

Tri najuspešnija rada iz svake oblasti, prema oceni stručnog žirija, biće nagrađena i objavljena u časopisu „Disovo proleće”.

Rezultati konkursa biće poznati do 27. maja 2019. godine.

Rukopise u tri primerka dostaviti najkasnije do 20. aprila 2019. godine na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak. Radovi se mogu slati poštom ili doneti pojedinačno u Biblioteku, a mogu ih dostaviti i predmetni nastavnici.

 


LITERALNI KONKURS ZA SREDNJE ŠKOLE

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” u Čačku i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za literarne radove učenika srednjih škola u dve kategorije – poezija ili kraći prozni sastav (do jedne kucane strane). Tema je slobodna.

Pravo učešća imaju učenici srednjih škola na području Moravičkog okruga. Literarne radove žiri vrednuje posebno za poeziju, a posebno za prozu.

Tri najuspešnija rada iz svake oblasti, prema oceni stručnog žirija, biće nagrađena i objavljena u listu „Disovo proleće”.

Rezultati konkursa biće poznati do 27. maja 2019. godine.

Rukopise u tri primerka dostaviti najkasnije do 20. aprila 2019. godine na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak. Radovi se mogu slati poštom ili doneti pojedinačno u Biblioteku, a mogu ih dostaviti predmetni profesori.